ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ, МАЙНА, БІЗНЕСУ.

Поняття ринкової вартості

Для різних потреб існує багато видів вартості. Це такі види, як вартість з метою кредитування або позикових вартість, страхова вартість, балансова вартість, залишкова вартість, орендна вартість, інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість, обгрунтована ринкова вартість. Выполним любые услуги по оценке недвижимости на сайте averti.com.ua качественно по низкой цене.

Перелік документів та інформації для оцінки

Для виконання робіт за цим Договором Замовник надає інструмента оцінки наступні документи та інформацію.

Інтелектуальна власність

Нематеріальні активи - це узагальнююче поняття, яке використовується для позначення активів підприємств (організацій, фірм), які не мають фізичного змісту і характеризуються такими якостями: володіють вартістю і здатністю приносити дохід; використовуються у фінансово-господарській діяльності понад один рік; реалізуються у вигляді прав, що виникають з патентів, свідоцтв ліцензійних і авторських договорів, а також є результатами інтелектуальної праці.

Базові поняття і технологія оцінки чинного підприємства

Однією з основних завдань оцінки підприємства є визначення його вартості в конкретний момент часу, так як саме вартість визначає рівень прибутковості, ліквідності та доцільність інвестицій в цей бізнес.

Оцінка бізнесу - інтереси, конфлікти і роздуми

До сих пір оцінку вартості підприємства розглядають як відокремлену процедуру, свого роду "річ в собі", а не як ключовий інструмент більш ефективного ведення бізнесу. Проведення оцінки бізнесу часто проводиться через присутнього на підприємствах "конфлікту інтересів", по наполегливому бажанню однієї зі сторін отримати можливість за допомогою третіх осіб довести правомірність своїх побажанні або вимог.

Розрахунок ринкової вартості нерухомості

Для розрахунку ринкової вартості оцінюваного об'єкта нами був використаний метод порівняльної вартості одиниці майна - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогічного майна. При визначенні відновної вартості (вартості заміщення) будівлі, нами були використані питомі вартісні показники в рівні кошторисних цін 1969 і 1984 років на одиницю об'єму або площі, а також індекси зміни вартості будівництва для перерахунку цих показників в рівень цін на дату оцінки.

Вартісна експертиза при операціях з нерухомістю

При оцінці майна найчастіше застосовується суб'єктивне зважування. При його застосуванні точність і достовірність результату залежать від кваліфікації і досвіду експерта-оцінювача. При суб'єктивному зважуванні результатів оцінки нерухомості, найбільший ваговий коефіцієнт дається результату, отриманому методом порівняння аналогічних угод.